วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

การถอนเงินข้ามธนาคาร (SMART Debit)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 10,000 บาท 15 บาท
มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 20 บาท
มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 250,000 บาท 50 บาท

หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป