สลากออมสิน ทางเลือกใหม่ของการออม – Government Savings Bank

สลากออมสิน

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สลากออมสิน > สลากออมสิน > สลากออมสิน ทางเลือกใหม่ของการออม

สลากออมสิน ทางเลือกใหม่ของการออม

สลากออมสิน
ออมสนุก ลุ้นโชค

เป็นรูปแบบหนึ่งของการออมเงิน โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน ครบกำหนดได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยแบบคุ้มแล้วคุ้มอีก ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษและเอกลักษณ์เฉพาะของสลากออมสิน มารู้จักกับสลากออมสินดังนี้

 

สลากออมสินรูปแบบต่างๆ

ซื้อสลากออมสินพิเศษ ตั้งแต่งวดที่ 117 เป็นต้นไป ( เริ่มจำหน่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 )

ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ฝาก