ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 เดือนที่ 2/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 – Government Savings Bank

สลากออมสิน

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สลากออมสิน > ผลการออกรางวัล > ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัลรางวัลพิเศษ สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ปี 2563 > ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 เดือนที่ 2/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 เดือนที่ 2/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86  Q 3212579
2 86 5387260
3 86 6626319
4 86 L 3557317
5 86 5414570

ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562