สลากดิจิทัลออมสนุก งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 1/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2563 – Government Savings Bank

สลากออมสิน

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สลากออมสิน > ผลการออกรางวัล > ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัลรางวัลพิเศษ สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ปี 2563 > สลากดิจิทัลออมสนุก งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 1/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2563

สลากดิจิทัลออมสนุก งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 1/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2563

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 125 7910716
2 125 S (เอส) 1967058
3 125 E (อี) 1127931
4 118 5655478
5 86 F  (เอฟ) 2788031

ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มกราคม 2563