หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ท่องเที่ยว > พักผ่อนให้ฟิน ก่อนบินลัดฟ้า กับ GSB WORLD ELITE CREDIT CARD

พักผ่อนให้ฟิน ก่อนบินลัดฟ้า กับ GSB WORLD ELITE CREDIT CARD

ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

แชร์

Dragonpass Creat 731x631

Dragonpass Creat 01 (1)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)

ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน (Airport Lounges)

  • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)
  • บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass จำนวน 5 สิทธิ์/บัตร/ปีปฎิทิน กรณีมีผู้ติดตามนับ 1 คน/สิทธิ์
  • การเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษสนามบิน (Airport Lounges) ผ่าน Application Mastercard travel pass
  • ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าบริการ ในกรณีที่ใช้เกินสิทธิ์ที่กำหนด โดยจะมีการเรียกเก็บผ่านใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท (GSB World Elite Credit Card)
  • สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://mastercardtravelpass.dragonpass.com/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น จาก App Store หรือ Play Store
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าผู้ให้บริการฯ จะมีการเปลี่ยนแปลง

แชร์