โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

11 Gsb Hospital 2020 Phatara Thonburi Hospital 01