โรงพยาบาลพญาไท 2 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

โรงพยาบาลพญาไท 2

20 Gsb Hospital 2020 Phyathai 2 Hospital 01