โรงพยาบาลพญาไท 1 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

โรงพยาบาลพญาไท 1

19 Gsb Hospital 2020 Phyathai 1 Hospital 01