วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

วงเงินงบประมาณ

21,556,632.50 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,556,632.50 บาท

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร