วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > เช่าใช้พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี (พื้นที่ 242 ตร.ม.)

เช่าใช้พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งที่ 2 ระยะเวลา 3 ปี (พื้นที่ 242 ตร.ม.)

วงเงินงบประมาณ

71,689,764.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

71,689,764.60

วันที่ประกาศ : 19 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content