วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ร่างประกาศ TOR ซื้อระบบ Multi-Factor Authentication สำหรับผู้ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ร่างประกาศ TOR ซื้อระบบ Multi-Factor Authentication สำหรับผู้ดูแลระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,666,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

11,720,664.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content