วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าใช้บริการระบบ Digital Virtual Agent ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง เช่าใช้บริการระบบ Digital Virtual Agent ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content