วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

28,354,572.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

28,354,572.00

วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content