วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสืบค้นข้อมูลเครดิตและส่งเอกสารทางโทรสารแบบดิจิทัล พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

26,394,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

26,067,014.40

วันที่ประกาศ : 17 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content