วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสาขาพร้อมอุปกรณ์ SD-WAN ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสาขาพร้อมอุปกรณ์ SD-WAN ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

133,164,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

132,810,540.00

วันที่ประกาศ : 21 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content