วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ DDoS Protection พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ DDoS Protection พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

13,714,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,655,400.00

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร