วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานสาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

70,200,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

63,095,760.00

วันที่ประกาศ : 26 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content