วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำ ปฏิทินแขวนไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างทำ ปฏิทินแขวนไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

14,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,990,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content