วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง TOR งานซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ และไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดโน้ตบุ๊ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

18,714,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,714,600.00

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร