วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานซื้อและพัฒนาระบบงานบันทึกข้อมูล สำหรับบริษัทติดตามหนี้ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR งานซื้อและพัฒนาระบบงานบันทึกข้อมูล สำหรับบริษัทติดตามหนี้ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

18,190,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

18,190,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content