วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,692,850.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,692,850.00

วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content