วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง รธส.ลค. อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้อง รธส.ลค. อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีพิเศษ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content