วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดำเนินการวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างดำเนินการวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Boost Post) ทางช่องทาง Online ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,000,000.00

วันที่ประกาศ : 7 ส.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content