วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเปรี้ยวปาก festival 2023 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมเปรี้ยวปาก festival 2023 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,599,993.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,599,993.00

วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content