วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัลบน เปรี้ยวปาก Facebook Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อดิจิทัลบน เปรี้ยวปาก Facebook Fanpage โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

997,775.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

997,775.00

วันที่ประกาศ : 7 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content