วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริหารจัดการ Social Monitoring & Campaign โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริหารจัดการ Social Monitoring & Campaign โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,950,664.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content