วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างการบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างการบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

5,392,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

5,392,800.00

วันที่ประกาศ : 8 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content