วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,997,435.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,997,435.00

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content