วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ใน The Standard โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ใน The Standard โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,313,960.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,313,960.00

วันที่ประกาศ : 19 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content