วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sale Here โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบ Social Network ของ Sale Here โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

800,360.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

800,360.00

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content