วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก้ผู้ประกอบการ Step & Boost up Program ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก้ผู้ประกอบการ Step & Boost up Program ในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,485,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,400,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content