วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD (ช่อง 33) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3HD (ช่อง 33) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,489,830.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,489,830.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content