วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทางสื่อออฟไลน์ โดยวีธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทางสื่อออฟไลน์ โดยวีธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,794,155.84

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,794,155.84

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content