วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) Wincor Pro Cash 1500XE จำนวน 293 เครื่อง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) Wincor Pro Cash 1500XE จำนวน 293 เครื่อง

วงเงินงบประมาณ

8,723,196.00

วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร