วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ในช่องทางออนไลน์ของ ONE31 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ในช่องทางออนไลน์ของ ONE31 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,499,999.83

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,499,999.83

วันที่ประกาศ : 4 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content