วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย ของสวพ.FM91 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางรูปแบบสื่อโซเชียลมีเดีย ของสวพ.FM91 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,086,050.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,086,050.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content