วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,995,509.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,995,509.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content