วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างเพื่อดำเนินการนำข้อมูลจาก Google Marketing Platform มาทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างเพื่อดำเนินการนำข้อมูลจาก Google Marketing Platform มาทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,300,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,300,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content