วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2566 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,998,139.92

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,998,139.92

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content