วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เล่าสู่กันฟัง และสบาย…สบายหลังข่าว โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางวิทยุ ในรายการ เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน เล่าสู่กันฟัง และสบาย…สบายหลังข่าว โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

1,305,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร