วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารช่องทาง Online Marketing Oops โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

999,380.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

999,380.00

วันที่ประกาศ : 6 มี.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content