วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Workpoint (ช่อง 23) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Workpoint (ช่อง 23) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,999,660.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,999,660.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content