วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ The Standard โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางออนไลน์ The Standard โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

725,460.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

725,460.00

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content