วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ Drama Addict โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ทางสื่อ Online ของ Drama Addict โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

876,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

876,600.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content