วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ของ MGR Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ของ MGR Online โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

834,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

834,600.00

วันที่ประกาศ : 6 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content