วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ GSB SMEs Startup (Start ตามรอยพ่อ) โดยวิธีพิเศษ

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ GSB SMEs Startup (Start ตามรอยพ่อ) โดยวิธีพิเศษ

วงเงินงบประมาณ

5,992,000.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร