วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ของ Drama Addict โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ของ Drama Addict โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

889,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

889,800.00

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content