วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ในช่องทาง ลงทุนแมน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media ในช่องทาง ลงทุนแมน โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,109,376.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,109,376.00

วันที่ประกาศ : 31 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content