วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในช่องทาง Online Amarin TVโดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ในช่องทาง Online Amarin TVโดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,900,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,900,000.00

วันที่ประกาศ : 6 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร