วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Online ของ Wongnai และ LINE MAN โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางสื่อ Online ของ Wongnai และ LINE MAN โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,477,969.60

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,477,969.60

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content